Меню
Арх. Весела Проданова

Арх. Весела ПродановаВесела Проданова е магистър архитект, като по време на архитектурното си образование учи и във Валенсия, Испания. Именно там се ражда интересът и любовта й към дизайна. Работила е по проекти на жилищни, обществени сгради и интериорни пространства в България и Германия, а по настоящем разработва интериори на свободна практика. От 2011 година до днес е участвала и има отличия от конкурси и изложби у нас и в Испания. Като докторант към Университета по архитектура, строителство и геодезия пише дисертация, свързана с отражението на новите материали и технологии върху средата, в която живеем.