Академията на бъдещето е проект, вдъхновен от нарастващата необходимост в световен мащаб от духовно пробуждане и изгражданена съвременни ценности, които да бъдат основа на новото време.

Проектът е бизнес система, състоящ се от ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР, МЕДИЯ и ФОНДАЦИЯ, носител на идеологията.

ОБУЧИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР се строи на метростанция ОБЕЛЯ и представлява четири етажна сграда с 1000 кв. м. разгъната площ,включваща 6 учебни зали, мултифункционално студио за медията, банков клон, 3 офис студиа за настаняване на командировани и хонорувани преподаватели.

Обучителен център

ОБУЧИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР следва обучителна програма по образец на сингапурската образователна система на УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО. Всеки може да посещава курс, лекция или друга форма на обучение, чрез които да развие таланта си или да добие знания и умения, които да го направят по-успешен.
 • ОБУЧИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР следва обучителна програма по образец на сингапурската образователна система на УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО. Всеки може да посещава курс, лекция или друга форма на обучение, чрез които да развие таланта си или да добие знания и умения, които да го направят по-успешен.

Обучителна програм - Катедри

Творчество и Дизайн
 • Живопис
 • Графика
 • Скулптура
 • Фотография
 • Приложни изкуства
 • Интериорен дизайн
 • Web-дизайн
 • Графичен дизайн
Комуникация и Комуникационни умения
Интернет комуникации
 • Google и Google-приложения
 • Facebook и Facebook-приложения
 • Интернет реклама
 • Интернет телевизии
 • Влогове
 • Създаване и управление на профили в социалните мрежи
Комуникационни умения
 • Ораторско майстортство
 • Говорене и поведение пред публика
 • Тембър и интонация
Езиков център
 • Английски
 • Немски
 • Френски
 • Италиански
 • Руски
 • Китайски
 • Японски
 • Арабски
Иновации и високи технологии
Организиране на обучителни курсове и лекции и публикуване на материали, засягащи иновациите и последните технологии във всяка една сфера от живота.
Приложна психология
 • НЛП – Нерво-лингвистично програмиране
 • Организиране на курсове и лекции по приложна психология
Физически и духовен баланс
 • Диетология и правилно хранене.
  За целта е предвиден готварски видео-блок. По проект в ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР има оборудвано студио-кухня.
 • Спорт
 • Медитация
 • Йога
 • Астрология и нумерология

Талант Медия

Всички уроци и лекции се записват на видео записи. Част от тях се използват във вид на уебинари или онлайн-обучения. Друга част се използват в youtube канала с рекламна цел през социалните мрежи.


Целта е в рамките на една година да се достигне до 1 милион потребители на английски език и 250 хиляди на български.


В сградата на Академията е предвидено телевизионно студио с възможност да се водят различни предавания през интернет. Целтана МЕДИЯТА е популяризирането на съдържанието на Академията по катедри.

Фондация Талант

ФОНДАЦИЯ ТАЛАНТ е част от цялостната структура от проект АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО.


Фондацията организира благотворителни събития, събира средства и даеява стипендии на талантливи деца в неравностойно положение за обучение в АКАДЕМИЯТА.

Екип на академия на бъдещето

News title
Павел Митков
Изпълнителен директор
News title
Георги Фотев
Юрисконсулт
News title
Мая Радоева
Зам. Директор учебна част
News title
ЦВЕТЕЛИН СИМОВ
Счетоводство и Финанси
News title
ЕЛЕНА НЕЙЧЕВА
Маркетинг и Реклама
News title
МАРГАРИТА МАНОВА
Маркетинг и Реклама, Социални мрежи
News title
ВАСИЛ ДАКАШЕВ
ИТ — техническа поддръжка на електронни системи.

Серификация

АКАДЕМИЯТА НА БЪДЕЩЕТО TALANT.bg издава сертификати за завършен курс или програма по образец на сингапурската образователна система – УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО.

План Календар

17/09/2018
Съществуващо положение към 17-09-2018.
 • Събран екип.
 • Сайт - в процес на изграждане
 • ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР е изграден на ниво груб строеж. Прилагаме снимки:
12/02/2019
Откриване на сайта TALANT.bg
Откриване на сайта TALANT.bg с програма и записвания за стартиращи курсове и лекции, организиране на обсъждания във временно организирано студио в галерия МИТКОВ на ул. Съборна 7. Използване на галерията за създаване на интелектуален инкубатор и сплотяване на екипа.
10/02/2019
Откриване на сградата на АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО
Откриване на сградата на АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО до метро ОБЕЛЯ. Стартиране дейността на ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР.
10/09/2019 - 10/09/2022
Три годишен план
 • Изчистване и оптимизация дейността на академията
 • Достигане на доходност над 20% годишна възвръщаемост на инвестицията.
 • Инвестиционна програма за България - привличане на инвеститори за регион Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново.
 • Изграждане на франчайз-програма.
до 2029 г.
Десет годишен план - дългосрочна стратегия до 2029 г.

Търсената цел в дългосрочен план е моделът TALANT.bg АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО да привлече като франчайзинг инвеститори от различни точки на земното кълбо. Структуриран екип от международни специалисти да управлява процеса в обща информационна система. Да бъдат привлечени най-големите финансови институции като съпричастни дарители наФОНДАЦИЯТА. Да бъдат отворени офис квартири в основните градове центрове: Ню Йорк, Лондон, Брюксел, Москва, Сингапур, Мюнхен, Цюрих.


TALANT МЕДИЯ да отразява иновативните визии за развитието на световни организации, като ООН, ЮНЕСКО и отделните държавни правителства.

TALANT.bg АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО Е САМОРАЗВИВАЩА СЕ СТРУКТУРА, СТЪПИЛА НА ОСНОВНИТЕ ОБЩОЧОВЕШКИ РАЗБИРАНИЯ ЗА ДОБРО, СЛЕДВАЩА НОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВРЕМЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ИМАЩА ЗА ЦЕЛ ДА ОБРАЗОВА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ДА РАЗВИВА У НЕГО ОНЕЗИ КАЧЕСТВА, КОИТО ГО СЪХРАНЯВАТ КАТО ФОРМА НА ЖИВОТ.


TALANT.bg АКАДЕМИЯ НА БЪДЕЩЕТО РАБОТИ И СПАЗВА ЗАКОНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО Е РЕГИСТРИРАНА. УПОВАВА СЕ НА МОРАЛНИТЕ И ЕТИЧНИ НОРМИ И НЕ РАЗЛИЧАВА ХОРАТА ПО ПОЛ, РАСА, РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ.ПРОЕКТЪТ Е ОТВОРЕН КЪМ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО И ВОДЕЩОТО В НЕГО Е САМО РАЗВИТИЕТО НА ТАЛАНТА.